Spätný zber elektroodpadu a použitých batérií

Spätný zber elektroodpadu vykonávame bezplatne na našich predajných miestach pri kúpe nového elektrozariadenia.

Na našich predajných miestach môže zákazník odovzdať drobný elektroodpad a použité prenosné batérie bezplatne aj bez viazanosti na kúpu nového elektrozariadenia resp. batérie.

Následný odvoz a ekologickú recykláciu elektroodpadu a použitých batérií pre nás zabezpečuje spoločnosť SEWA, a.s.

TIP: V prípade, ak ste právnická osoba a máte väčší objem elektroodpadu alebo použitých prenosných batérií, kontaktujte priamo spoločnosť SEWA, a.s., ktorá zabezpečuje bezplatný odvoz a ekologickú recykláciu elektroodpadu/ použitých prenosných batérií. Pre potreby účtovníctva vám vystaví doklad o ekologickej likvidácii.

TIP: Zákazník (fyzická osoba) sa môže ekologicky zbaviť elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bezplatne odovzdať elektroodpad a batérie na zbernom dvore v mieste bydliska
  • Bezplatne odovzdať elektroodpad v predajni pri kúpe nového zariadenia
  • Bezplatne odovzdať drobný elektroodpad a prenosné batérie v predajni (aj keď nekupuje nové elektrozariadenie alebo batériu)
  • Bezplatne odovzdať elektroodpad a batérie v rámci zberových kampaní organizovaných v mieste ich bydliska

Za predajné miesto sa chápe i sieť našich obchodných partnerov, ktorý môžu ako právnické osoby pri väčšom objeme kontaktovať priamo spoločnosť SEWA, a.s., ktorá zabezpečuje bezplatný odvoz a ekologickú recykláciu elektroodpadu/ použitých prenosných batérií. Pre potreby účtovníctva im SEWA, a.s., obdobne vystaví doklad o ekologickej likvidácii.

Váš obchodný tím eD