eDI a dátová výmena

Elektronický katalog produktov a elektronická výmena dát s eD

On-line produktová ponuka eD vo vašom informačnom systéme alebo e-shope

S pomocou Elektronického katalógu produktov môžete jednoducho získať online ponuku eD priamo do vášho informačného systému informačního systému alebo e-shopu, a to vrátane cien a skladových zásob. Vďaka integrácii elektronického katalógu tak môžete jednoducho vytvoriť vašu vlastnú ponuku alebo v prostredí vášho systému nakupovať produkty eD.

Objednanie produktov už za 1 minútu

Elektronická výmena dát prostredníctvom eD EDI alebo webových služieb vám umožní online výmenu obchodných dokumentov s eD (objednávok, faktúr, dodacích listov a pod). Vďaka eD EDI budete mať vždy všetky dokumenty pod kontrolou vo vašom informačnom systéme a naviac online prehľad o stave objednávok. Automatizáciou tak znížite podstatným spôsobom náklady, chybovosť a zrýchlite svoje obchodné procesy.

Ako na to

Každý zákazník eD system, ktorý má prístup do eD SHOPu, má k dispozícii aj webové služby (dátovú výmenu), ktorou si môže systémovo načítať údaje. Dátová výmena sa obvykle používa k pravideľnému sťahovaniu cenníkov, sťahovaniu dokladov a ich následný import do vlastného informačného systému. Popis webových služieb a technickú dokumentáciu nájdete tu (dokumentácia a technická špecifikácia).

Pre náročných zákazníkov, ktorí chcú svoje systémy dokonale integrovať s našimi, poskytujeme rozšírenú dátovú výmenu. Rozšírená dátová výmena umožňuje načítať kompletný katalóg vrátane sprievodných číselníkov, odosielať elektronicky objednávky a kontrolovať (načítať) ich stav. Popis webových služieb a technickú dokumentáciu nájdete tu (dokumentácia a technická špecifikácia). Tento spôsob komunikácie je napríklad zaimplementovaný v systéme I6 spoločnosti CyberSoft. V prípade záujmu o rozšírenú dátovú výmenu (PRIVATE), prosím kontaktujte našu podporu alebo svojho obchodníka.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svojho eD´obchodného manažéra.