Projekt Digitálny žiak v eD system

Digitálny príspevok pre žiakov SR

Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia.
Prostredníctvom vybavenia cieľových skupín potrebným digitálnym vybavením a softvérom sa aktívne nepriamo podporí využívanie digitálnych technológií aj vo vzdelávacom procese.

Všetky informácie:
https://digitalnyziak.sk/


Na ktoré zariadenie si môžete príspevok uplatniť?
https://digitalnyziak.sk/aktuality/na-ktore-zariadenie-si-mozete-prispevok-uplatnit/

V spolupráci s našimi dodávateľmi sme vybrali tieto produkty, ktoré spĺňajú požadovanú špecifikáciu určenú projektom a zároveň sú za zvýhodnené ceny:

Názov
Typ
Cena
Skladom
Balenie