2018.08.Samsung.SK
2018-07 Upozornenie pre zákazníkov