Kontakty

Pobočka Bratislava

Kontakt

Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
GPS: 48°10'23.7"N 17°10'45.0"E
Zobraziť na mape

Prevádzková doba

Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00
tel.: +421 2 4959 1020
fax: +421 2 4959 1010

Reklamácie

tel.: +421 2 4959 1400

Expedícia

Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00

Obchodný register

Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel : sro, vložka číslo 33605/B

Daňové údaje

IČO 36 413 658
IČ DPH SK2020123776

Čísla bankových účtov

Tatrabanka: SK6411000000002624455408
UniCredit Bank: SK1211110000001068655008
VÚB: SK4302000000001682729759

Meno Funkcia Pracovná náplň Stav Mobil Telefón
Recepcia +421-2-4959 1020
Molnárová Viktória Recepčná Recepčná, pokladník Lync status +421-2-4959 1023
Pindiakova Kristína Recepčná Recepčná, pokladník Lync status +421-2-4959 1022

Centrála:
eD´system Slovakia, s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Klikom na pobočku v mape získate detail k pobočke:

Pobočka Bratislava

Kontakt

Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
GPS: 48°10'23.4"N 17°10'44.8"E
Zobraziť na mape

Prevádzková doba

Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00
tel.: +421 2 4959 1020
fax: +421 2 4959 1010

Reklamácie

tel.: +421 2 4959 1400

Expedícia

Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00

Obchodný register

Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I
Oddiel : sro, vložka číslo 33605/B

Daňové údaje

IČO 36 413 658
IČ DPH SK2020123776

Čísla bankových účtov

Tatrabanka: SK6411000000002624455408
UniCredit Bank: SK1211110000001068655008
VÚB: SK4302000000001682729759