Lenovo - IBM Storwize V3700 so softvérovou licenciou zadarmo

Získajte softvérovú licenciu zadarmo k nákupu IBM Storwize V3700.

Produktový manažér:
Stanislav Dinuš sdinus@edsystem.sk