Čítačky čiarových kódov, pokladničné systémy, dátové zberače, príslušenstvo