close
logo eD
eD' system Slovakia, s.r.o. - veľkoobchod IT.
Distribúcia značkových tovarov. Všetko, čo potrebujete!
Close Správa stránky

Prečo pomáhame

Prečo pomáhame

"Všetci stojíme na jednom javisku sveta, čokoľvek sa stane, týka sa to všetkých." J. A. Komenský

V projekte ED FOND POMOCI sme do teraz vybrali 707,- € .


O symbole..

Poslanie, naša úloha

Našim cieľom je pomáhať vybraným drobným organizáciám, ktoré fungujú na princípoch lásky a úcty k ľuďom, čo šíria duchovnú osvetu. Podmienkou sú vždy profesionálne služby a pomoc v dobrej kvalite. Našu úlohu vidíme v nezištnom sprostredkovaní finančnej pomoci tým, ktorí poskytujú služby a pomoc sociálne, zdravotne a spoločensky znevýhodneným ľuďom.

Princíp pomoci

eD‘ system Slovakia, s.r.o. hradí všetky náklady spojené so založením, činnosťou a propagáciou eD FONDU POMOCI. Základom vytvorenia fondu je spoločný príspevok eD a našich obchodných partnerov vo výške 0,10€ a 0,10€ z každej vystavenej faktúry (toto pravidlo platí len pre odberateľov).

Ďalší variant môže byť Váš individuálny jednorázový, alebo pravidelný príspevok v ľubovoľnej čiastke.

Môžete cielene prispieť na konkrétnu organizáciu, alebo celý projekt do spoločného fondu, z ktorého budú peniaze rovnomerne a pravidelne rozdelené na kvartálnych intervaloch. Každý partner, ktorý sa zapojí do programu môže prispievať taktiež z Family Klubu a to poskytnutím klubových bodov. (platí len pre odberateľov).

Vznik eD FONDU POMOCI

eD FOND POMOCI sme založili v Septembri 2011. Vznikol pod záštitou Radima Galvánka a Richarda Havlíka. O internetové stránky, organizačné zaistenie a propagáciu sa stará Tomáš Oleják. „eD FOND POMOCI“ je súčasťou spoločnosti eD‘ system Slovakia, s.r.o.. Všetci ľudia, ktorí pomáhajú v organizácií s jeho činnosťou, to robia dobrovoľne, nezištne a bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Predmet činnosti eD FONDU POMOCI

Naša snaha vychádza z predpokladu, že by každý človek v sebe mohol nájsť kus súdržnosti s inými ľuďmi. Tento pocit mu nedovoľuje byť ľahostajný k tomu, kto pomoc potrebuje. Komenský napísal: „Všetci stojíme na jednom javisku sveta. A čokoľvek sa tu koná, týka sa všetkých.“ Táto prirodzená ľudská duchovná skutočnosť, je základom našej snahy pomáhať. eD systém ako slovenská firma cíti povinnosť pomáhať slovenským spoluobčanom.

Čo môžete uplatniť a získať:

  • Právo na využitie loga eD FONDU POMOCI v súvislosti so zapojením sa do projektu, je výhodné pre vaše marketingové potreby.
  • Budeme propagovať vašu spoločnosť v rámci marketingových aktivít spojených s týmto fondom.
Správa stránky Close