Prečo pomáhame

Prečo pomáhame l Komu pomáhame: Nadácia Espérance , Autistické centrum Andreas l Chcem prispieť l Kontakty
Prečo pomáhame

"Všetci stojíme na jednom javisku sveta, čokoľvek sa stane, týka sa to všetkých." J. A. Komenský

V projekte ED FOND POMOCI sme do teraz vybrali 707,- € .


O symbole..

Poslanie, naša úloha

Našim cieľom je pomáhať vybraným drobným organizáciám, ktoré fungujú na princípoch lásky a úcty k ľuďom, čo šíria duchovnú osvetu. Podmienkou sú vždy profesionálne služby a pomoc v dobrej kvalite. Našu úlohu vidíme v nezištnom sprostredkovaní finančnej pomoci tým, ktorí poskytujú služby a pomoc sociálne, zdravotne a spoločensky znevýhodneným ľuďom.

Princíp pomoci

eD‘ system Slovakia, s.r.o. hradí všetky náklady spojené so založením, činnosťou a propagáciou eD FONDU POMOCI. Základom vytvorenia fondu je spoločný príspevok eD a našich obchodných partnerov vo výške 0,10€ a 0,10€ z každej vystavenej faktúry (toto pravidlo platí len pre odberateľov).

Ďalší variant môže byť Váš individuálny jednorázový, alebo pravidelný príspevok v ľubovoľnej čiastke.

Môžete cielene prispieť na konkrétnu organizáciu, alebo celý projekt do spoločného fondu, z ktorého budú peniaze rovnomerne a pravidelne rozdelené na kvartálnych intervaloch. Každý partner, ktorý sa zapojí do programu môže prispievať taktiež z Family Klubu a to poskytnutím klubových bodov. (platí len pre odberateľov).

Vznik eD FONDU POMOCI

eD FOND POMOCI sme založili v Septembri 2011. Vznikol pod záštitou Radima Galvánka a Richarda Havlíka. O internetové stránky, organizačné zaistenie a propagáciu sa stará Tomáš Oleják. „eD FOND POMOCI“ je súčasťou spoločnosti eD‘ system Slovakia, s.r.o.. Všetci ľudia, ktorí pomáhajú v organizácií s jeho činnosťou, to robia dobrovoľne, nezištne a bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Predmet činnosti eD FONDU POMOCI

Naša snaha vychádza z predpokladu, že by každý človek v sebe mohol nájsť kus súdržnosti s inými ľuďmi. Tento pocit mu nedovoľuje byť ľahostajný k tomu, kto pomoc potrebuje. Komenský napísal: „Všetci stojíme na jednom javisku sveta. A čokoľvek sa tu koná, týka sa všetkých.“ Táto prirodzená ľudská duchovná skutočnosť, je základom našej snahy pomáhať. eD systém ako slovenská firma cíti povinnosť pomáhať slovenským spoluobčanom.

Čo môžete uplatniť a získať:

  • Právo na využitie loga eD FONDU POMOCI v súvislosti so zapojením sa do projektu, je výhodné pre vaše marketingové potreby.
  • Budeme propagovať vašu spoločnosť v rámci marketingových aktivít spojených s týmto fondom.