close
logo eD
eD' system Slovakia, s.r.o. - veľkoobchod IT.
Distribúcia značkových tovarov. Všetko, čo potrebujete!
Close Správa stránky

Nadácia Espérance

Nadácia Espérance

"Všetci stojíme na jednom javisku sveta, čokoľvek sa stane, týka sa to všetkých." J. A. Komenský

V projekte ED FOND POMOCI sme do teraz vybrali 707,- € .

Popis

Nadácia Espérance vznikla v roku 2003. Tri kamarátky, ktoré majú zdravé rodiny, každá zdravé deti sa rozhodli, že chcú pomáhať tým , ktorí toto šťastie nemajú, tým ktorí to potrebujú a sami si pomôcť nevedia.

Kto sme

Sme nadácia, ktorá pomáha deťom v detských domovoch a sociálne slabým rodinám v oblasti vzdelávania, aktívneho trávenia voľného času a zlepšenia zdravotníckej starostlivosti.

Čo robíme

Rekonštrukcie interiérov a exteriérov detských domovov,obnovu nábytkov v detských domovoch, podporu športových a kultúrnych popoludňajších aktivít detí za účelom aktívneho trávenia voľného času , podporu talentov, organizujeme letné kempy počas letných prázdnin a v neposlednom rade spájame rodiny , ktoré chcú niekomu pomáhať s tými, ktorí túto pomoc potrebujú.

Naše motto

„Nemyslieť len na seba a pomôcť druhým tak, ako sme schopní.“

Náš cieľ

Zlepšiť kvalitu života detí v detských domovoch a v sociálne slabých rodinách, pomôcť rozvíjať ich osobnosti a talent.

Kontakt

Nadácia Espérance
Stará Vajnorská 2
1 831 04 Bratislava
Tel.č.: 00421 908 727 922, Ing. Karabová Jana
mail: esperance@esperance.sk
web: www.esperance.sk


Správa stránky Close