Nadácia Espérance

Nadácia Espérance

"Všetci stojíme na jednom javisku sveta, čokoľvek sa stane, týka sa to všetkých." J. A. Komenský

V projekte ED FOND POMOCI sme do teraz vybrali 707,- € .

Popis

Nadácia Espérance vznikla v roku 2003. Tri kamarátky, ktoré majú zdravé rodiny, každá zdravé deti sa rozhodli, že chcú pomáhať tým , ktorí toto šťastie nemajú, tým ktorí to potrebujú a sami si pomôcť nevedia.

Kto sme

Sme nadácia, ktorá pomáha deťom v detských domovoch a sociálne slabým rodinám v oblasti vzdelávania, aktívneho trávenia voľného času a zlepšenia zdravotníckej starostlivosti.

Čo robíme

Rekonštrukcie interiérov a exteriérov detských domovov,obnovu nábytkov v detských domovoch, podporu športových a kultúrnych popoludňajších aktivít detí za účelom aktívneho trávenia voľného času , podporu talentov, organizujeme letné kempy počas letných prázdnin a v neposlednom rade spájame rodiny , ktoré chcú niekomu pomáhať s tými, ktorí túto pomoc potrebujú.

Naše motto

„Nemyslieť len na seba a pomôcť druhým tak, ako sme schopní.“

Náš cieľ

Zlepšiť kvalitu života detí v detských domovoch a v sociálne slabých rodinách, pomôcť rozvíjať ich osobnosti a talent.

Kontakt

Nadácia Espérance
Stará Vajnorská 2
1 831 04 Bratislava
Tel.č.: 00421 908 727 922, Ing. Karabová Jana
mail: esperance@esperance.sk
web: www.esperance.sk